RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja 

Telefon kontaktowy: 537 468 701 lub 530 871 146 

 Email: biuro@rpkpartner.pl

Kategoria:

Od 1 maja 2020 r. zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z uwagi na zmianę stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy mieszkańców o uwzględnienie nowych stawek w opłatach czynszowych począwszy od 01.05.2020 r.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:

 • 1) za każdą osobę – 29,50 zł
 • 2) od gospodarstwa domowego (4 osoby i więcej) – 101,00 zł

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne o pojemności:

 • 1) dla zmieszanych i bioodpadów w pojemniku:
  • a) 120 litrów – w wysokości 6,34 zł/szt.,
  • b) 240 litrów – w wysokości 12,68 zł/szt.,
  • c) 1100 litrów – w wysokości 58,20 zł/szt.
 • 2) dla odpadów gromadzonych selektywnie w pojemniku lub worku:
  • a) worek 80 litrów – 12,12 zł/szt.,
  • b) worek 120 litrów – w wysokości 18,19 zł/szt.,
  • c) pojemnik 1100 litrów – w wysokości 58,20 zł/szt.
Kategoria:

Uprzejmie informuję, iż dzień 10.04.2020 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników RPK Partner Sp. z o.o. w Złotoryi.

W związku z powyższym w tym dniu  Spółka będzie nieczynna.

Prezes Zarządu

Urszula Pawlus

Kategoria:

 

W związku z trwającym okresem zimowym proszę o  zabezpieczenie okienek w piwnicach, na strychach i klatkach schodowych. 

Niezabezpieczone okna w pomieszczeniach piwnicznych, strychowych powodują wychładzanie tych pomieszczeń oraz mogą doprowadzić do zamarzania instalacji wodno – kanalizacyjnej.

Design by: www.diablodesign.eu

RPK Partner Spółka z o.o. szanuje prawo do prywatności użytkowników naszej strony. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy odwiedzający naszą stronę czuł się bezpiecznie. Zapoznaj się z Polityką Prywatności i Klauzulą Informacyjną