RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja 

Telefon kontaktowy: 537 468 701 lub 530 871 146 

 Email: biuro@rpkpartner.pl

Kategoria:

Szczegółowy sposób segregacji określa  Gmina. Główna zasada jest jednak wszędzie taka sama – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Przypominamy że deklaracje dotyczące sposobu gospodarowania odpadami składać można w siedzibie zarządcy.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od znajdującego zastosowanie sposobu jej ustalenia wynosi :

 1.  za każdą osobę:

 a) 18,80 zł - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 b) 28,20 zł - jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

2. dla gospodarstwa domowego:

a) 88,00 zł - jeżeli odpady komunalne są zbierane o odbierane w sposób selektywny,

b) 132,00 - jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, 

 

W przypadku nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są zbierane  i odbierane w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:

1.  o pojemności 120 litrów - w wysokości 26,00 zł

2. o pojemności 240 litrów - w wysokości 49,00 zł 

3. o pojemności 1100 litrów - w wysokości 199,00 zł

W W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane selektywnie, ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik: 

1. o pojemności 120 litrów - w wysokości 39,00 zł

2. o pojemności 240 litrów - w wysokości 73,50 zł

3. o pojemności 1100 litrów - w wysokości 298,50 zł

Design by: www.diablodesign.eu

RPK Partner Spółka z o.o. szanuje prawo do prywatności użytkowników naszej strony. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy odwiedzający naszą stronę czuł się bezpiecznie. Zapoznaj się z Polityką Prywatności i Klauzulą Informacyjną